Menu
OPPIK TECHNOLOGIE - XIII. VÝZVA

OPPIK TECHNOLOGIE - XIII. VÝZVA

Digitalizovat a automatizovat logistický proces.

Program: OPPIK TECHNOLOGIE - XIII. VÝZVA
Název projektu: Komplexní digitalizace výrobních a logistických operací ve společnosti

Authentica, s.r.o.

Reg. číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_322/0025021
Žadatel: Authentica, s.r.o.
Termín realizace: 1/ 2021- 2/2023
Způsobilé výdaje: 21 557 280,00,-Kč
Dotace: 7 545 048,00 ,-kč

Náplň:

Cílem předkládaného projektu společnosti Authentica, s.r.o. je pořízení
nezbytného HW a SW vybavení umožňující plnou digitalizaci nově
zaváděné služby fullfilment, pomocí komplexního skladového WMS
systému. Zároveň musí společnost i nadále klást velký důraz na
digitalizaci stávajících výrobně administrativních procesů, kdy bude
zaveden nový ERP systém a upgradován stávající CRM systém
ATTAsys.

Společně ze vznikem dvou nových provozem (Brno - areál Centa,
Syrovice - areál Prologis) budou kladeny mnohem větší nároky na
koordinaci jednotlivých oddělení firmy, tj. obchodní, administrativa,
výroba a logistika (fullfilment). Cílem projektu je implementace
mnohem sofistikovanějšího ERP systému, který bude umět
plnohodnotně komunikovat se skladovacím WMS systémem a
rozšíření stávajícího CRM ATTA systém, který bude online kontrolovat
celý chod výroby od zadání poptávky od klienta přes výrobu až po
logistiku a instalaci.

↑