Menu
Dotace z EU pomáhají šetřit životní prostředí

Dotace z EU pomáhají šetřit životní prostředí

Nižší náklady a zdravější pracovní prostředí

Energetické úspory na nové provozovně společnosti Authentica, s.r.o. - areál Centa

 

 • Program - OPPIK Úspory energie VI. výzva
 • Název projektu - Energetické úspory na nové provozovně společnosti Authentica, s.r.o. - areál Centa
 • Reg. číslo - CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025136
 • Žadatel - Authentica, s.r.o.
 • Termín realizace - 1/ 2021-12/2021
 • Způsobilé výdaje - 10 770 440,-Kč 
 • Dotace - 4 308 176,00,-Kč 

   

 • Náplň 

  Cílem společnosti Authentica, s.r.o. je primárně provést energeticky úsporné opatření na nově pronajatých objektech bývalé tiskárny Centa, které budou rychle realizovatelné a umožní společnosti efektivně a ekonomicky provozovat jednotlivé prostory. Předmětem realizace je výměna otvorových výplní v administrativní části objektu, výměna osvětlovací soustavy a modernizace rozvodů elektroinstalace.

  Úsporná opatření budou mít pozitivní vliv na životní prostředí, kdy dojde jednak ke snížení spotřeby energie o cca 22,04 % vůči původnímu stavu a sekundárně také dojde ke snížení produkce emisí CO2 o 113,364 t/rok. Výše uvedené benefity se rovněž promítnou do celkového snížení provozních nákladů společnosti.

↑