Menu
Ocenění pro naši BTL agenturu

Ocenění pro naši BTL agenturu

Ocenění Top realizace měsíce července 2018 získala naše agentura atta creative za projekt dvoupaletí Tullamore Dew.

Portál Mistoprodeje.cz vyhlašuje nového vítěze soutěže s názvem TOP In-store realizace měsíce. Za měsíc červenec 2018 se vítězem stala realizace 2paletí Tullamore.

V tomto měsíci bylo přihlášeno 9 In-storových realizací, které porotci opět hodnotili ve třech kritériích: kreativní zpracování, celkové produkční provedení a potenciál upoutání pozornosti v místě prodeje.

V tomto soutěžním kole získala u porotců vítězství, jen s nepatrným náskokem, kampaň 2paletí Tullamore, která za POS materiály použila v řetězci Globus 2paletí. Zadavatelem realizace byla společnost Rémy Cointreau. Kreativní agenturou a realizátorem společnost atta creative s.r.o.

 Tato realizace získala od odborné poroty celkovou známku 8,47 bodů z maxima 10 bodů, přičemž vyhrála jen s nepatrným náskokem, neboť hned 3 kampaně svým hodnocením překročily úroveň 8 bodů. V kategorii kreativního zpracování obdržela vítězná realizace 8,4 bodů, v kritériu celkové produkční provedení získala realizace ohodnocení 8,6. V potenciálu upoutání pozornosti v místě prodeje přidělili porotci této realizaci 8,4 bodu.

Červencové realizace hodnotila porota tentokrát v počtu pěti osob, jmenovitě:

PhDr. Petr Frey, MBA – šéfredaktor portálu Místo prodeje.cz, doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. – prezidentka České marketingové společnosti (ČMS) a nezávislá poradkyně pro oblast psychologie trhu, marketingových komunikací a kvalitativního výzkumu trhu, Ing. Martin Hasilík – společnost Authentica, člen vedení asociace POPAI CE, Ing. Blanka Bukovská, šéfredaktorka odborného časopisu Brands&Stories a Václav Koukolíček, Manažer externí komunikace společnosti TESCO Stores ČR za maloobchodní řetězce.

 Hodnocení vítězné realizace

„Skvělé provedení, vystavení dotváří perfektně i atmosféru,“ byl nadšen Václav Koukolíček, ze společnosti TESCO Stores ČR.

Paletový ostrov ve spojení s podlahovou grafikou působí elegantně, upoutává pozornost umístěním i zpracováním,“ hodnotí Jitka Vysekalová, prezidentka České marketingové společnosti (ČMS).

Poslední dobou je spousty vystavení pro alko nápoje a musím říci, že jsou velmi zdařilá,“ říká Martin Hasilík, člen vedení asociace POPAI CE. „Jde také vidět, že tito klienti se nebrání kreativním realizacím.“

 Realizace působí velmi důstojně, profesionálně. Velký podíl kreativity a vkusné grafiky,“ hodnotí Blanka Bukovská, šéfredaktorka odborného časopisu Brands&Stories. „Upoutá pozornost každého kolemjdoucího a navíc působí luxusním dojmem.

Hodnocení všech červencových realizací

„Zpracování alkoholů tento měsíc výrazně zvedlo úroveň provedení, které považuji za nadprůměrné,“ uvádí Václav Koukolíček.

„V tomto měsíci se objevily velmi kreativní realizace,“ říká Blanka Bukovská. „Vysoce hodnotím i úroveň provedení, působící velmi profesionálně. Není na pochybách, že takovéto realizace upoutají pozornost a přitáhnou k sobě nakupující. V některých případech byl velmi vhodně volen způsob promo a nosič reklamního sdělení, který  dobře korespondoval s produktem.

Zdroj: Portál Mistoprodeje.cz

↑