Menu

Vývoj

TECHNICKÁ DOKUMENTACE
Na základě odsouhlaseného vizuálu přichází na řadu fáze technického zrodu produktu. Zkušení produkční volí vhodné materiály, zpracování a vytváří podrobnou technickou dokumentaci v podobě výkresů. Tato fáze je časově velmi náročná, každý dílčí element musí být velmi pečlivě zdokumentován pro vlastní výrobu a slouží zároveň jako podklad pro cenovou kalkulaci. Samozřejmostí jsou také návody na složení či kompletaci stojanů atd.

ZHOTOVENÍ PROTOTYPU
Abychom si byli jistí, že cílový produkt bude mít potřebné kvality a bude splňovat svou funkci, zhotovujeme tzv. testovací prototypy. Ty pak podrobíme dlouhodobým zátěžovým a transportním testům. Stojany totiž často putují na prodejny již naplněné zbožím a procházejí dalším zatížením při manipulaci a transportu. Se schválením prototypu můžeme spustit sériovou výrobu.


↑