Menu
  • Design - 1
  • Design - 2
  • Design - 3

Design

SKICI A KRESBY
Prvotní brief od zákazníka je startovacím impulzem pro celý proces realizace projektu, proto je potřeba zadání formulovat co nejpřesněji. Jen tak budeme schopni naplnit vaše očekávání. Návrhy vhodného řešení začínají často v podobě jednoduchých skic kreslených rukou. Naši designéři mají podrobné znalosti materiálů a technologií, navíc úzce spolupracují se zkušenými kolegy z produkce. Proto jsme vám schopni nabídnout zpravidla více možných řešení.

2D A 3D GRAFIKA, DTP
Pomocí 3D grafiky vám náš designérský tým zpracuje realistickou vizualizaci projektu, optimálně zasazeného do reálného prostředí. V této fázi lze kromě cílové vizuální stránky stanovit také většinu stěžejních parametrů produktu. Zhotovíme také vlastní kreativní návrh ve 2D a finálně připravíme tisková data.


↑